ثبت دامنه آی آرضمن تشکر از شما بابت انتخاب پی سی هاستینگ، رعایت نکات ذیل در هنگام ثبت دامنه آی آر الزامی می باشد:

برای ثبت دامنه .ir باید شناسه ایرنیک را از قبل تهیه کنید.

طریقه ثبت دامنه :

شناسه ایرنیک معرفی شده به هنگام ثبت دامنه باید دارای رابط های مجاز برای ثبت دامنه توسط نمایندگان فروش باشد. در غیر این صورت امکان ثبت دامنه آی آر از طریق نمایندگان فروش ایرنیک وجود ندارد.
لطفا به منظورثبت دامنه های آی آر، در شناسه ی خود در ایرنیک به بخش مدیریت رابط های مجاز رفته و در این قسمت رابط ها را برروی آزاد برای خودم و نمایندگان قرار دهید و سپس مجدد از همین طریق اقدام به ثبت دامنه نمایید.

نام و واژه‌های عمومی مربوط به اینترنت غیر قابل ثبت:

نام و واژه‌های عمومی مربوط به اینترنت


نام های ممنوعه و غیر قابل ثبت مربوط به ایران:
نام‌های ممنوعه مربوط به ایران

همچنین ببینید:
دامنه های تازه آزاد شده

---
پرشین طرح


Sunday, October 4, 2020

« بازگشت