هاست ایران

Plan1

200مگابایت فضای میزبانی
3 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین

Plan2

2 گیگابایت فضای میزبانی
25 گیگابایت پهنای باند
کنترل پنل دایرکت ادمین
پارک دامین 10 عدد