نمایندگی هاست (ریسلر)

پلن 1

10 گیگابایت میزان فضا
direct admin کنترل پنل
روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
نامحدود اکانت دایرکت ادمین مجاز
۲۴ ساعته پشتیبانی
آلمان محل سرور
تعداد هاست 10
نامحدود دیتابیس
نامحدود اکانت FTP
تا 7 روز دارای گارانتی برگشت پول

پلن 2

20 گیگابایت میزان فضا
direct admin کنترل پنل
روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
نامحدود اکانت دایرکت ادمین مجاز
۲۴ ساعته پشتیبانی
آلمان محل سرور
تعداد هاست 25
نامحدود دیتابیس
نامحدود اکانت FTP
تا 7 روز دارای گارانتی برگشت پول

پلن 3

5 گیگابایت میزان فضا
direct admin کنترل پنل
روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
نامحدود اکانت دایرکت ادمین مجاز
۲۴ ساعته پشتیبانی
آلمان محل سرور
تعداد هاست 8
نامحدود دیتابیس
نامحدود اکانت FTP
تا 7 روز دارای گارانتی برگشت پول